IFOS™ Sertifikası – Voonka

IFOS™ NEDİR?

Nutrasource tarafından ilk kez 2004 yılında sertifika programı olarak başlatılan IFOS™, balık yağı ürünlerini dünyadaki en yüksek kalite, güvenlik ve saflık standartlarına göre test eden ve sertifikalandıran Kanada’da Guelph Üniversitesi’ne bağlı olarak oluşturulan bir programdır. IFOS™ şu anda dünya çapında 100'den fazla markayı sertifikalandırmaktadır. Bugüne kadar 15.000'den fazla ürün SKU'sunu (stok kodu) test etmiştir.

IFOS™ SERTİFİKASYON SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

IFOS™ sertifikasyon programı; ürünleri sağlık açısından risk faktörlerini, etkililik, saflık ve kalite standartlarını içeren ‘’Exhibit A’’ isimli analitik test prosedürünü kullanarak değerlendirmektedir. Exhibit A genel olarak; Omega 3 miktarı, stabilite, kontaminasyon ve ağır metaller testlerini içermektedir. Analitik test sonuçları daha sonra Nutrasource tarafından geliştirilen limitlere göre değerlendirilir ve ardından bilimsel kanıtlara dayanan en yüksek güvenlik ve etkililik önlemlerini temsil eden ‘’Exhibit B’’ niteliklerine göre derecelendirilir.IFOS™ KRİTERLERİ NELERDİR?

1 Exhibit A

1.Omega 3 Miktarı

Çoğu zaman, etikette listelenen aktif bileşen miktarı, ürünün içinde gerçekte olanla eşleşmez. Çok düşük ve etkili olmayabilir ya da yüksek miktarda ve tüketim için güvenli olmayabilir. Bu durum özellikle omega-3 takviyeleri için yaygındır. IFOS™ iddia edilen miktarlardaki EPA ve DHA’nın o ürün içeriğinde bulunduğunu test eder.

2. Stabilite

Omega 3 ürünleri için stabilite neden bir sorundur?
Kesilmiş bir elmanın oksijene maruz kaldığında kahverengiye dönmesine benzer şekilde, yağ bazlı bileşenler doğal olarak oksidasyona eğilimlidir. Bu, tedarik zincirinin herhangi bir noktasında yüksek sıcaklık veya aşırı nem gibi uygun olmayan koşullara maruz kalan balık yağının rafa ulaştığında bozulduğu veya bozulabileceği anlamına gelir.

IFOS™, ürünlerin olabildiğince taze ve rafta dayanıklı olduğundan emin olmak için ürünleri stabilite açısından test eder. Stabilite sonuçları IFOS™ Ürün Raporlarında gösterilir.

3. Kontaminasyon

Omega 3 takviyelerinde yaygın olarak bulunan kontaminantlar (kirleticiler) kanserden, nörogelişimsel bozukluklara kadar birçok negatif sağlık etkilerine neden olmaktadır.

Bu kirleticiler genel olarak aşağıdaki şekildedir:
Toplam PCB'ler (Poliklorlu Bifeniller)
Dioksinler ve Furanlar
Dioksin Benzeri PCB'ler

4. Ağır Metaller

Endüstriyel atıklar büyük yağlı balıklarda biyolojik olarak birikerek uzun süre kalırlar. Bu durum ise, balıklardan elde edilen yağların çok yüksek oranda kimyasal konsantrasyonlar içerebileceği anlamına gelir. Ürünlerin dışına bakarak balık yağlarının kontamine olup olmadığını anlamak zordur, sadece laboratuvar testleri kesin olarak bu bilgiyi sağlar.

IFOS™, saf, güvenli omega-3 takviyelerini bulma sürecini kolaylaştırır.

5. Tüm IFOS™ Standartları

IFOS™ Sertifikasyon programı, balık yağı içeren ürünleri Exhibit B’deki program gerekliliklerini tamamlamaları durumunda 5 yıldız üzerinden değerlendirmektedir.
2 Exhibit B
- Ürünler, ''Nutrasource'' bünyesinde akredite edilen laboratuvarlarda Exhibit A'da belirtilen tüm testler için analiz edilmelidir veya incelenmelidir.

- Ürünler, ''Nutrasource'' tarafından hazırlanan IFOS™ Hammadde Materyal Özet Raporu veya IFOS™ Tüketici Raporuna ve analiz sertifikasyona sahip olmalıdır.

- Ürün, IFOS™ test panelinin test limitlerine uygun olmalıdır.

- Sertifika verilen şirket, güncel IFOS™ programına abone olmalıdır.
Türkçe