Win Voonka Mobil Oyun Uygulaması – Voonka

Win Voonka Mobil Oyun Uygulaması

YARIŞMA HAKKINDA

Win Voonka; size haftalık olarak Zamanı karşı, Arcade ve 3 Sayı kategorilerinde yarışma ve ödüller kazanma şansı sunar. Her Pazartesi saat 12.00 itibariyle başlayan yarışmalar bir hafta boyunca devam eder. Her kategoride toplamda en yüksek skoru elde eden kullanıcı ödüllün sahibi olur. Yarışmanın kazananları email ve Win Voonka sosyal medya hesaplarından duyurulur. Kullanıcıların 1 hafta içinde mail yoluyla Voonka’ya dönüş yapması gerekmektedir. Dönüş yapmayan kullanıcılar hediye haklarını kaybederler. Hediyeler Kamoptu tarafından 10 iş günü içerisinde kazananlara kargo veya email yolu ile iletilir.

Haftalık olarak sıfırlanan puan sistemi sayesinde her hafta yarışmaya katılıp ödül kazanma şansınızı artırılabilir.

Her haftanın ödülü bir sonraki hafta başlangıcında sosyal medya hesaplarından ve Win Voonka uygulaması üzerinden açıklanır.

Oyun ile ilgili duyurular ve yenilikler için sosyal medya hesabımızı takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/voonka/?hl=tr

https://www.facebook.com/Voonka/

 

Apple Inc ve Google Inc Winvoonka’da yer alan yarışmalara herhangi bir şekilde dahil değildir.

KATILIM KOŞULLARI

Win Voonka uygulama üzerinden 30.04.2019 (00.01) tarihinde yayına alınacak oyun Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından düzenlenmektedir.

Kullanıcıların telefonlarına uygulamayı indirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı uygulamayı indirdiğinde, Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanıcıların ad, soyad, mail adresi ve profil fotoğrafının uygulama için kullanım hakkına sahip olur. Oyun katılım formundaki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gereklidir. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. katılımcıların oyuna katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar. Oyuna katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.

Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Oyununu herkes indirebilir ancak Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenebilmektedir.

Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Çekiliş neticesinde kazananlar, isimlerinin Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.

Oyuna katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.sorumlu değildir.

Win Voonka oyununu indirenler işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

Win Voonka oyunu kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.

Oyunu indiren herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır.  Bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

Oyunda bulunan 3 kategorinin (Zamana Karşı, Arcade ve 3 Sayı) aynı kişi tarafından kazanılması halinde, bu kişi en yüksek puanı aldığı kategoriyi kazanmış olarak farz edilecek ve kazandığı diğer kategoriler için ödüllendirme yapılmayacaktır. Bahse konu diğer kategorileri ise ikinci en yüksek puanı alan oyuncular kazanmış sayılacak ve ödüllendirme bu kişilere yapılacaktır.

Aynı katılımcı/oyuncu bir ay içinde birden fazla ödül kazanamaz. Bu kişinin ilk kazandığı oyunu ödüllendirilecek olup, ondan sonraki diğer oyunları bir sonraki en yüksek puanı alan oyuncular kazanmış sayılacak ve ödüller bu kişilere verilecektir.

Koşullar ve Kurallar’ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

838272 Ticaret Sicil Numaralı, 0494058649500001 Mersis Numaralı, Namık Kemal Mah. 121. Sokak No:34/3 Esenyurt/İSTANBUL Adresinde yerleşik,  0212 690 40 90 Telefon Numaralı, Kampotu İlaç Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kampotu” olarak anılacaktır) olarak, siz müşterilerimize ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatını haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve İlgili Kişilerin (KVKK Md. 3.1.ç) haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1-     Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Söz konusu kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

2-     Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden veya KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). Bu kapsamda;

(i)             Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

(ii)            Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde,

(iii)           Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde,

(iv)           İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Kampotu nezdinde alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması yahut  bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v)            Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi amaçlarıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar, Sosyal Medya kanalları ve mobil uygulamalar aracılığıyla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK Md. 5.1 ve Md. 6.2):

(i) internet reklamcılığı, targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması (ii) İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca Kampotu nezdinde ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel Ürünlerin sunulması (iii) satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (iv) yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (v) elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi (vi) hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi (vii) kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir. Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de açık rızanız alınarak KVKK Md. 5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada (i)’den (vii)’ye kadar belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.

3-     Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

Kişisel Verileriniz yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Bunun haricinde yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan Grup Şirketleri, pazarlama ve satış desteği veren kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca Kampotu’nun bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

 

4-     İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://voonka.com/wp-content/uploads/Voonka_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) adresine iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine Başvuru Formunuzu, size bildirilecek KEP uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.

Oyun ile ilgili detaylı bilgi için www.voonka.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Posta adresi : Kampotu İlaç Gıda San. ve Tic. A.Ş. - İAYOSB Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı No:50/A Tuzla/İSTANBUL/TÜRKİYE

KEP  adresi : [email protected]

 

Saygılarımızla,

 

Kampotu İlaç Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kampotu”)

Türkçe